DZIAŁ REHABILITACJI DZIECIĘCEJ

Icon

Dział
Fizjoterapii

Zakres działalności

" aria-label="">

Zakres diagnostyki i leczenia

" aria-label="">

Współpraca

" aria-label="">

Jak się przygotować?

" aria-label="">

Skład Zespołu

Kierownik Działu

dr Karol Scipio del Campo
specjalista rehabilitacji ruchowej II°

Kadra

mgr Justyna Konopczyńska
mgr Barbara Scipio del Campo
mgr Jerzy Tomczyński
lic. Piotr Nowosiński
st. techn. Aleksandra Feliksbrot
st.techn. Iwona Jankowska

Skontaktuj się z nami

Adres: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel. 22 317 99 15
e-mail: rehabilitacja.dsk[at]uckwum.pl