ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZWOJOWEGO

Icon

Dziecięcy Szpital Kliniczny
Piętro II, Blok 2H i 2G

Zakres działalności

" aria-label="">

Struktura Zakładu

Wykaz badań laboratoryjnych

" aria-label="">

Cennik badań laboratoryjnych

" aria-label="">

Formularze zleceń na badania laboratoryjne wysokospecjalistyczne do pobrania

" aria-label="">

Jak przygotować się do badania laboratoryjnego

Skład Zespołu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. med. Urszula Demkow
lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog, immunolog, diagnosta laboratoryjny
e-mail: urszula.demkow@uckwum.pl
tel. 22 317 95 11
2G.036

Zastępca Kierownika Zakładu

dr n. med. Marzena Modzelewska
diagnosta laboratoryjny, specjalista z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, laboratoryjnej hematologii medycznej
tel. 22 317 96 30
e-mail: marzena.modzelewska@uckwum.pl
2G.038

Kierownik Działu Mikrobiologii

dr hab. n. med. Edyta Podsiadły
diagnosta laboratoryjny, specjalista mikrobiologii medycznej
tel. 22 317 95 21
e-mail: edyta.podsiadly@uckwum.pl
2G.067

Kierownik Działu Genetyki Medycznej UCML

dr n. med. Dorota Czapczak
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
tel. 22 317 94 78
e-mail: dorota.czapczak@uckwum.pl
2H.002

Kierownik Działu Immunologii Transfuzjologicznej i Banku krwi

mgr Małgorzata Skrzypczak-Pamięta
diagnosta laboratoryjny, specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej, specjalista laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
tel. 22 317 95 12
e-mail: malgorzata.skrzypczak-pamieta@uckwum.pl
2H.011

Kierownik ds. Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych

mgr Barbara Gałązka
diagnosta laboratoryjny, specjalizacja z zakresu analityki klinicznej
tel. 22 317 94 95
e-mail: barbara.galazka@spdsk.edu.pl
piętro II, odc. H, pok. 011

Sekretariat Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

Monika Dybus-Mostowska
sekretarka medyczna
tel. 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk@uckwum.pl
2G.037

Skontaktuj się z nami

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej – UCML
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Sekretariat Zakładu (2G.037)
Monika Dybus-Mostowska – sekretarka medyczna
tel./fax 22 317 95 11
e-mail: laboratorium.dsk[at]uckwum.pl